IDRA Beijing

Founding Chair: Professor SHI, Jingxia

 

Text to come

 

IDRA Hong Kong

Address: 

509 Bank of America Tower
12 Harcourt Road, 
Central, Hong Kong